Ga naar de homepagina
Ga naar de wie zijn wij pagina
Ga naar de u wilt pagina
Ga naar de netwerk pagina
Ga naar de contactpagina
Onze partners
Facility Portal Nederland
Henrico en Partners
Bytesize Webconsultants
FM Portal
Onze producten
Timetrace
home contact print
Ik wil als ontwikkelaar van een bedrijventerrein, als ondernemer op een bedrijventerrein of als gemeente, een nieuw bedrijventerrein nog meer inhoud geven aan de voordelen van gemeenschappelijke vestiging van meerdere bedrijven op één locatie. Om een nog efficiënter en effectiever gemeenschappelijk Facility management te realiseren zoek ik een partner die aantoonbare resultaten op zijn naam heeft staan.

Voordelen van Parkmanagement op een bedrijventerrein.
Het begrip 'Parkmanagement' vat de mogelijkheden die voor individuele bedrijven kunnen voort vloeien uit vestiging op een bedrijventerrein of in een gemeenschappelijk gebouw samen. De term is voor u allen bekend. In de praktijk blijkt het begrip vaak slechts enkele van de vele voordelen te omvatten. Het mogelijke gemeenschappelijke pakket diensten en de daaruit voortvloeiende voordelen is veel breder dan u zich misschien realiseert. Daarom op deze plaats een korte en duidelijke toelichting op Parkmanagement.

Parkmanagement organiseert en coördineert voor u het beheer en onderhoud van bedrijventerreinen, kantorenparken en bedrijfsverzamelgebouwen, met als doel het verkrijgen en behouden van een hoog kwaliteitsniveau voor alle participanten. Daarbij gaat het zowel om de openbare ruimte als de private ruimte. Het omvat daarmee alle zaken die u wilt of geacht wordt uit te besteden tegen een lagere prijs in vergelijking met zelf doen. Ondernemers en de gemeente werken in dat verband samen aan de realisatie van een succesvolle bedrijfsvoering. Het sturen op duurzame ontwikkelingen in geval van een nieuwe situatie of een revitalisering van een al gevestigd terrein is een absoluut vereiste.

De kwaliteit van de betreffende locatie is (ooit) afgestemd op de eisen van de ondernemers die hierin samen met de gemeente duidelijke afspraken en regels hebben opgesteld om de betreffende deelnemers te faciliteren. Parkmanagement is het middel om de kwaliteit ook op lange termijn te continueren. Het gaat uit van blijvend samen werken aan vernieuwing, verbetering, kostenbeheersing en natuurlijk ondernemersgemak. Collectief organiseren is hier het sleutelwoord. Directe invloed op het beheer en de exploitatie zorgt ervoor dat het Parkmanagement flexibeler en efficiënter wordt uitgevoerd. Het collectief inkopen van diensten en middelen kan aanzienlijke kosten besparingen voor de deelnemers betekenen.

U zult zich realiseren dat een gedegen parkmanagement ook een extra gunstige uitwerking en uitstraling heeft m.b.t. uw vastgoed. Dat staat immers op een locatie waar alles goed is verzorgd, het uiterlijk van het terrein bijdraagt aan de PR en de veiligheid.

Gebleken is ook dat personeel dat werkt op een dergelijke locatie dat als inspirerend ervaart waardoor het prestatie niveau verbetert. Parkmanagement gaat niet alleen om kwaliteit van de openbare ruimte maar ook om: samenwerking, bereikbaarheid, veiligheid, bezettings- graad en uitstraling. Dit alles bevordert het klantgericht werken en geeft de ondernemer de gelegenheid om te ondernemen en het parkmanagement met een gerust hart aan een parkmanager over te laten.

In concreto betekent volwaardig parkmanagement door een parkmanager:

 • Coördineren
  Overleg met en tussen gemeente, eigenaren, ondernemers, leveranciers, makelaars, openbaar vervoer etc.
 • Beheren van het gebied
  Toezicht en controle op beheer openbare ruimte, indien private ruimte dan binnen de gemaakte afspraken, bijhouden actuele bedrijvenlijst, administratie etc.
 • Beheren dienstverlening
  Communicatie en promotie parkmanagement/ ledenwerving, acquisitie/ marketing, contactpersoon voor makelaars om leegstand te verminderen en te voorkomen.
 • Samenvoegen facilitaire dienstverlening

Ook andere facilitaire diensten worden ten voordele van de individuele bedrijven gecombineerd en uitgenut.

Een 'Senior Parkmanager' draagt zorg voor al deze aspecten en wordt vaak nog ondersteund door een Junior Parkmanager. Afhankelijk van de eisen en wensen zijn zij de uitvoerders van het in gemeenschappelijk overleg afgesproken takenpakket. Zij zorgen voor een duidelijke communicatie en afstemming naar de deelnemende ondernemers.

Het parkmanagement wordt in veel gevallen door een externe, gespecialiseerde partij uitgevoerd zodat een eenduidige en onpartijdige situatie wordt gecreëerd. Via het collectief inkopen is het parkmanagement in staat kick back fee’s te genereren die terug kunnen vloeien in de gemeenschappelijke kas. Om u een idee te geven waar u bij collectieve inkoop aan kunt denken, geven we hierbij een aantal voorbeelden:

 • Energie-inkoop, Afvalverzameling, Kantoorartikelen, Telecommunicatie, Bedrijfshulpverlening en Collectieve verzekeringen.
 • Beveiliging, gezamenlijk beheer openbare ruimte en groenvoorziening, kinderopvang, faciliteiten voor sport en ontspanning en een centraal facilitair meldpunt.

Door DBF en haar partners als parkmanager in te schakelen realiseert u een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte, gemak, kostenmanagement en een positieve uitstraling. De totale range van mogelijkheden kan per situatie verschillen. U kunt voor een vrijblijvend gesprek contact met ons opnemen. Daarin kunnen wij met elkaar een beeld opbouwen van de mogelijkheden en kansen die ons concept parkmanagement u kunnen bieden.

Terug naar 'U wilt?'