Ga naar de homepagina
Ga naar de wie zijn wij pagina
Ga naar de u wilt pagina
Ga naar de netwerk pagina
Ga naar de contactpagina
Onze partners
Facility Portal Nederland
Henrico en Partners
Bytesize Webconsultants
FM Portal
Onze producten
Timetrace
home contact print
Ik wil de inrichting van mijn Facilitair Management en de daaronder ressorterende processen en organisatie (onderdelen) verbeteren en hun dienstverlening aan het primaire proces optimaliseren. Ik realiseer mij dat het uiteindelijk ook in mijn organisatie draait om mensenwerk. Ik zoek daarvoor een partner die mijn koers en strategie praktisch kan vertalen en in samenspraak met mijn management en / of medewerkers kan implementeren.

Inrichting van mijn Facilitair Management
Het onderwerp 'menselijke waarde in de praktijk' is boeiend doch complex. Daarom vraagt Inrichting van de bedrijfsprocessen die het primaire proces adequaat ondersteunen en een daarop aansluitende organisatie vaak om drie onderscheiden interventieniveaus, te weten:

  • arbeid en organisatie (het organisatie- en procesniveau)
  • organisatie en samenwerken (het team- en opdrachtniveau)
  • mens en organisatie (het medewerkers- en taakstellingsniveau)

Elk van deze niveaus kent een eigen invalshoek. Natuurlijk beïnvloeden ze elkaar. Elke organisatie heeft haar specifieke visie, missie, cultuur en samenwerkingspatronen, strategie en combinatie van producten en diensten. De gemeenschappelijke rode draad is dat resultaten worden behaald door menselijke inspanningen binnen uw bedrijf; resultaten die in termen van output criteria meetbaar dienen te zijn.

Wij onderscheiden gerelateerd aan uw mogelijke vraagstellingen, binnen elk niveau een aantal kerngebieden. Deze vereisen afhankelijk van uw vraagstelling, specifiek aandacht.
Natuurlijk gaat daar een gemeenschappelijk geformuleerde probleemstelling aan vooraf.

In veel gevallen krijgen het organisatie niveau enerzijds en het individuele niveau anderzijds al ruimschoots aandacht. De spanningen tussen organisatie belangen en individuele belangen denkt men vooral op die twee niveaus te kunnen oplossen. Te weinig realiseert men zich dat de spanning juist op teamniveau manifest wordt. De meeste hulpmiddelen die op teamniveau zijn gericht gaan echter weer uit van het individu in het team en niet van het team als samen werkende individuen.

Teams in die termen benaderd, vormen zowel op uitvoerend als op bestuurlijk niveau juist de bouwstenen van uw organisatie. Zij worden geacht een gemeenschappelijk resultaat te behalen. Het daarop gerichte teamwerk levert uw organisatie en uw medewerkers het vereiste profijt op. Dergelijke effectieve teams boeken betere zakelijke resultaten.

Team Performance Assessment (TPA) is HET enige instrument dat u en het team daarop gerichte, unieke informatie levert. Het geeft inzicht in de mate van effectiviteit van het team en mogelijke verbeterpunten. Daarbij kunt u denken aan het verbeteren van samen werken en samenwerken, procesvoering, kwaliteitsbeheersing, werken met doelen en dus output gericht werken. TPA kunt u zowel toepassen in uitvoerende teams als in managementteams.

Bent u geïnteresseerd om meer inhoudelijke achtergrond informatie over deze onderwerpen te lezen dan kunt u gebruik maken van de hierboven opgenomen links naar onze uitgebreide website van henrico & partners.

Terug naar 'U wilt?'