Ga naar de homepagina
Ga naar de wie zijn wij pagina
Ga naar de u wilt pagina
Ga naar de netwerk pagina
Ga naar de contactpagina
Onze partners
Facility Portal Nederland
Henrico en Partners
Bytesize Webconsultants
FM Portal
Onze producten
Timetrace
home contact print
Ik wil met handhaving van de vereiste kwaliteit de kosten van de producten en diensten die wij inkopen reduceren. Ik heb daarvoor slechts beperkte aandacht en tijd ter beschikking.
Daarom zoek ik een partner die beschikt over brede kennis en inzicht in de verschillende inkoopmarkten en die zonder enige bijkomende kosten, geconcentreerd aandacht besteedt aan de realisatie van mijn wensen.

Hoe realiseert DBF dat zonder bijkomende kosten?
DBF is daarvoor een partnerschap aangegaan met Facility Portal Nederland B.V. Deze organisatie heeft een uniek concept ontwikkeld: Facilitair Management Portal (FMP).

Dit concept zetten wij in om u te ontlasten in tijd, voor u kosten te besparen en uw netwerk in korte tijd uit te breiden. Wij functioneren als uw accountmanager waarbij wij op een transparante wijze op basis van No cure - no pay voor u kunnen uitrekenen wat de te realiseren besparingen kunnen zijn.

Wat is het concept 'Facilitair Management Portal'?
FMPortal is een unieke vorm van dienstverlening. FMPortal is een inkoopconcept dat voor u minstens twee voordelen oplevert.

  1. besparing, omdat wij de inkoop opdrachten van alle klanten in passen in één virtuele inkooporganisatie en zo een extra scherpe prijsstelling kunnen bedingen. Daarbij gaat het zowel om structurele inkoop activiteiten als incidenteel voorkomende inkoopvragen.
  2. gemak, doordat wij in samenwerking met FMPortal optreden als Front-Office tussen uw bedrijf enerzijds en de leverancier anderzijds.

Wat bieden wij met behulp van dit concept?
Het FMP concept stelt u een optimale mix van aanbieders op het gebied van facilitaire producten en diensten in de breedste zin van het woord, ter beschikking. Ruim 200 raamcontracten met leveranciers bieden u de basis waarop u een extra besparing op uw inkoop kan realiseren. Inkoop activiteiten vallen veelal buiten uw core business en krijgen dan ook niet altijd de aandacht die zij uit kostenoogpunt verdienen. Wij kennen deze markt door en door en zoeken permanent naar de optimale inkoop match voor uw organisatie met alle hiervoor geschetste voordelen vandien.

Wat maakt ons concept uniek?
Wij realiseren ons dat er nog andere vergelijkbare aanbieders zijn. Toch durven wij te stellen dat wij u een unieke vorm van dienstverlening kunnen aanbieden. Waarom?

Gratis quick scan: Op een snelle en transparante wijze kunnen wij mogelijke besparingen voor uw organisatie aan het licht brengen. Tijdens een persoonlijk onderhoud analyseren wij met u uw huidige inkoopactiviteiten. Op basis van dat historische overzicht gaat onze backoffice de mogelijke voordelen en besparingen in kaart brengen. Daarover ontvangt u een rapportage die wij met u bespreken.

No cure, no pay! : Is de mogelijke besparing volgens deze quick scan minder dan 5%? Dan betaalt u helemaal niets en kunt u zelf bepalen of u van ons aanbod gebruik maakt. Indien de besparing 5% of meer is dan zetten we vanaf dat moment het aanbod om in daadwerkelijke actie.

Geen abonnement: U behoeft geen abonnement te nemen of enige vorm van betaald lidmaatschap aan te gaan. U betaalt ook geen andere extra kosten zoals voor inschrijving, onze rol als uw accountmanager en eventuele marktscans op het gebied van specifieke inkoopactiviteiten.

Werkwijze
Wij opereren landelijk en zijn graag bereid u nader over onze dienstverlening te informeren. Wij starten dan ook onze relatie met een uitgebreide mondelinge presentatie en gedachten uitwisseling. Daarbij lichten wij onze speciaal voor deze dienstverlening, ontwikkelde werkwijze nader toe. Vraag gestuurd werken en de modulaire opbouw van het concept zijn bepalende factoren. U bepaalt zelf de mate van participatie in dit concept.

De diversiteit van expertise van onze partners op gebieden zoals ICT, verbouwingen, druk-werk, schoonmaak, beveiliging, catering, verhuizingen, maincontracting, inkoop, ofwel op alle facility management gebieden, is enorm.

Wie kan voordelen uit dit concept halen?

Elke organisatie of instelling in ongeacht welke branche kan kosten- en tijd besparen met deze dienstverlening op inkoopgebied. Elke nadere uitwerking van deze stelling is onvolledig en 'the proof is eating the pudding' het Engelse gezegde dat hier van toepassing is.

Klanten van het FMP concept maken deel uit van o.a. de volgende categorieën:
- Recreatie sector
- Industrie- en bedrijventerreinen
- MKB
- Ondernemersverenigingen en stichtingen
- Parkmanagers
- Winkelcentra en meubelboulevards
- Multinationals en banken
- Verenigingen van huis- en bedrijfseigenaren
- Scholen, gemeentes en overheidsinstellingen
- Gezondheidszorg (intra, trans en extramuraal)

Terug naar 'U wilt?'