Ga naar de homepagina
Ga naar de wie zijn wij pagina
Ga naar de u wilt pagina
Ga naar de netwerk pagina
Ga naar de contactpagina
Onze partners
Facility Portal Nederland
Henrico en Partners
Bytesize Webconsultants
FM Portal
Onze producten
Timetrace
home contact print
Wat valt er allemaal onder 'Facility Management' ?
Om u een idee te geven wat onder de drie genoemde categorieën ressorteert, treft u hierna een indicatief overzicht aan van mogelijke onderwerpen en / of thema's.

Huisvesting:

Binnenbeplanting
Binnenhuisarchitectuur
Bouwmanagement
Gebouwen onderhoud
Gebouwen en beheer
In- of extern verhuizen
Inrichting buitengebied
Inrichting en (her)stoffering
Klimaatbeheersing
Kunstuitleen
Terreinonderhoud
Verlichting
Verzekeringen

Services:

Afvalverwerking
Arbo management
Bedrijfshulpverlening
Bezetting Receptie
Catering en equipement
Drukwerk / Repro
Facilitair Adviespunt
ICT onderhoud
Parkmanagement
Postkamer
Schoonmaak
Veiligheid en Risico mgmt
Werving & selectie

(Bedrijfs-) Middelen:

Bedrijfskleding
Energie
Inkoopmanagement
Inrichting bedrijfsprocessen
IT Hardware & Software
Kantoorartikelen
Professionele dienstverleners
Reclame & Promotie
Relatiegeschenken
Telecommunicatie
Telemarketing
Vervoer & Transport
Webdesign en onderhoud

Op elke van deze terreinen kan DBF u de ondersteuning bieden die u zoekt. In een intake gesprek brengen wij met u de huidige situatie in kaart, scherpen de vraagstelling aan en nemen we uw persoonlijke mening, wensen en gevoelens onder de loep. Het voornaamste is dat u tijd wilt besparen of extra kennis wilt binnenhalen door bepaalde zaken door DBF te laten uitvoeren. Het resultaat is een eerste opdrachtformulering die zich richt op kleine en / of grote vraagstukken binnen uw bedrijfsondersteunende processen.

terug naar home...