Ga naar de homepagina
Ga naar de wie zijn wij pagina
Ga naar de u wilt pagina
Ga naar de netwerk pagina
Ga naar de contactpagina
Onze partners
Facility Portal Nederland
Henrico en Partners
Bytesize Webconsultants
FM Portal
Onze producten
Timetrace
home contact print
Ik wil met handhaving van de vereiste kwaliteit de kosten van de producten en diensten die wij inkopen reduceren.

lees verder...

Ik wil mijn inkoopprocessen binnen mijn organisatie efficiënter en effectiever inrichten en mijn kennis van de verschillende inkoopmarkten vergroten.
Daarmee realiseer ik kosten- en tijdsbesparing.

lees verder...

Ik wil een efficienter en effectiever gemeenschappelijk Facility Management realiseren van mijzelf en collega-ondernemers op het bedrijvenpark.

lees verder...

Ik wil de inrichting van mijn Facilitair Management en de daaronder ressorterende processen en organisatie (onderdelen) verbeteren en hun dienstverlening aan het primaire proces optimaliseren.

lees verder...