Ga naar de homepagina
Ga naar de wie zijn wij pagina
Ga naar de u wilt pagina
Ga naar de netwerk pagina
Ga naar de contactpagina
Onze partners
Facility Portal Nederland
Henrico en Partners
Bytesize Webconsultants
FM Portal
Onze producten
Timetrace
home contact print
Het belang van uw netwerk van klanten en leveranciers hoeven wij niet te benadrukken. Groei en ontwikkeling daarvan is een van uw kerndoelstellingen tot uitdrukking komend in meer omzet, toenemende effectiviteit en efficiency.

Het combineren van uw netwerk met dat van DBF stelt u in staat om 'het netwerk voor u te laten werken'. Daarmee nemen de mogelijkheden die netwerken bieden exponentieel toe zonder dat dit gepaard gaat met reusachtige inspanningen om het te onderhouden. Zo kunt u optimaal gebruik maken van onze kennis en middelen, de honderden klanten en leveranciers en verlegt u in één klap uw huidige grenzen.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die DBF U hierin kan aanbieden neem dan contact met ons op.