Ga naar de homepagina
Ga naar de wie zijn wij pagina
Ga naar de u wilt pagina
Ga naar de netwerk pagina
Ga naar de contactpagina
Onze partners
Facility Portal Nederland
Henrico en Partners
Bytesize Webconsultants
FM Portal
Onze producten
Timetrace
home contact print
De Bruijn Facilities is een familiebedrijf dat verschillende generaties en een rijpe ervaring koppelt met jeugdig elan en ondernemerschap. Zij combineren 20 jaar operationele en leidinggevende ervaring in de Horeca - en Recreatiesector met ruime expertise in uiteenlopende branches, op het gebied van organisatiekundige en bestuurlijke vraagstukken.

De Bruijn Facilities heeft een uitgesproken visie op het functioneren van organisaties, de spil die medewerkers daarin vormen en het belang om effectiviteit en efficiency te realiseren ten behoeve van groei, verandering en dus continuïteit.
Ons motto "samenwerken en samen werken" geeft onze overtuiging weer dat individualisme, eilandstructuren en op een zichzelf georiënteerd commitment een heilloze weg is en uiteindelijk geen succes oplevert.

In deze visie past naadloos de samenwerking met Facility Portal Nederland en haar op inkoop van facilitaire diensten, producten en middelen gerichte netwerkconcept FM Portal.